Vitajte v zákazníckej zóne

Ing. Tibor Popovec - TIPO

Vyberte si dokument, ktorý hľadáte. Ak Vám potrebný dokument chýba, napíšte nám, radi doplníme podľa rozsahu zmluvných podmienok.

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

PZS

Pracovná zdravotná služba

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

CO

Civilná ochrana

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

BOZP

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

PO

Protipožiarna ochrana

BOZP

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

Doklady dopĺňame vždy, keď prebehlo školenie, resp. príjem nového zamestnanca, resp. preškolenie zamestnancov.

PO

Protipožiarna ochrana

PZS

Pracovná zdravotná služba

Táto sekcia neobsahuje žiadne dokumenty.

CO

Civilná ochrana

Táto sekcia neobsahuje žiadne dokumenty.

Vitajte v zákazníckej zóne

1. Prešovská nástrojáreň

Vyberte si dokument, ktorý hľadáte. Ak Vám potrebný dokument chýba, napíšte nám, radi doplníme podľa rozsahu zmluvných podmienok.

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

PZS

Pracovná zdravotná služba

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

CO

Civilná ochrana

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

BOZP

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

NEMÁTE ŽIADNU DOKUMENTÁCIU

PO

Protipožiarna ochrana

BOZP

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

Doklady dopĺňame vždy, keď prebehlo školenie, resp. príjem nového zamestnanca, resp. preškolenie zamestnancov.

PO

Protipožiarna ochrana

PZS

Pracovná zdravotná služba

Táto sekcia neobsahuje žiadne dokumenty.

CO

Civilná ochrana

Táto sekcia neobsahuje žiadne dokumenty.