ONLINE ŠKOLENIA

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi prostredníctvom e-learningu je pohodlná a ekonomicky výhodná forma vzdelávania z predmetnej problematiky. Náš e-learning BOZP a OPP je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom plným názorných ukážok a faktov, ktorý ušijeme na mieru každej spoločnosti.

Výhody

 • ekonomická a časovo efektívna forma vzdelávania,
 • prispôsobenie e-learningu na podmienky konkrétnej spoločnosti,
 • koniec komplikovaného organizovania a odriekania termínov školení prezenčnou formou,
 • automatické notifikácie termínov periodických školení,
 • prehľadnosť systému vzdelávania BOZP a OPP v spoločnosti,
 • jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet s možnosťou rozdelenia školenia na viacero častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca,
 • oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom textov, obrázkov a videí,
 • okrem platnej legislatívy sú dôležité časti doplnené o reálne prípady z praxe pre lepšie a efektívnejšie pochopenie problematiky,
 • možnosť telefonickej alebo mailovej komunikácie s lektorom,
 • automatické zhotovenie záznamu o úspešnom absolvovaní vzdelávania,
 • E-learning BOZP a OPP Vám osobne predvedieme na nezáväznom stretnutí