PZS

Od roku 2015 musia zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zabezpečovať pre všetkých svojich zamestnancov všetci zamestnávatelia.

Ponúkame Vám

  • audit pracoviska/obhliadka pracoviska na základe ktorého budú identifikované rizikové faktory pracovného prostredia.
  • identifikácia rizikového faktora, hodnotenie rizikového faktora.
  • zaradenie zamestnancov do kategórie prác.
  • aktualizáciu dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.
  • zabezpečenie objektivizácie rizikového faktora certifikovaným odborníkom.
  • vypracovanie prevádzkového poriadku a posúdenie rizika.
  • poradenstvo v oblasti eliminácie rizikového faktora na čo najúnosnejšiu úroveň.

Bližšie informácie

Cenová ponuka poskytovania dohľadu nad pracovným prostredím(pracovná zdravotná služba) sa odvíja od rôznych faktorov ako je napr. odvetvie v ktorom daný subjekt podniká, množstva rizikových faktorov, počtu zamestnancov, preto sa cenová ponuka vypracuje na mieru pre každého klienta.

Cenová ponuka bude vypracovaná na požiadanie.

Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na povolenie vykonávania týchto činností.

Tieto služby vykonáva vysokoškolský vzdelaný verejný zdravotník s viacročnými skúsenosťami z predošlých pôsobísk (RÚVZ, PZS).