POŽIARNE PROJEKTY

Ponúkame Vám vyhotovenie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS (tiež nazývané požiarny projekt, resp. protipožiarny projekt stavby).

Zároveň vám ponúkame vyhotovenie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby (podľa vyhlášky MVSR č. 121/2002 stavby vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. Väčšinou ide o stavby kolaudované pred 1.4.1977).

Flexibilne a výhodne vám vyhotovíme požiarny projekt vašej budúcej alebo jestvujúcej stavby. Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vyhotovuje na základe stavebného projektu, resp. štúdie. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si vyhotoviteľ požiarneho projektu (špecialista požiarnej ochrany) obhliadol lokalitu výstavby. Taktiež nie je nutné, aby sa priamo stretol so zákazníkom – teda s vami. Najefektívnejšia a najekonomickejšia možnosť je komunikovať na diaľku – telefonicky a e-mailom. Všetky potrebné podklady k vyhotoveniu projektu sa dajú zaslať v prílohe e-mailu.